Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W związku z planowaną modernizacją filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota zwracam się do Państwa z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na dostawę i montaż regałów bibliotecznych systemu SYSCO. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz rysunku z  planowanym ustawieniem regałów.
Ofertę należy przedłożyć na formularzu wg załączonego wzoru Formularz oferty wraz z parafowanym projektem umowy.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Komplet dokumentów w formie papierowej, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: OFERTA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY OCHOTA M. ST. WARSZAWY.

Termin złożenia oferty do dnia 03.06.2016 r. do godz. 13.00-tej.

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Grójecka 77 w Warszawie, Dział Administracji Biblioteki pok. nr 9. lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, 02-094 Warszawa ul. Grójecka 77.

Ogłoszenie wyników postępowania zostanie ogłoszone w dniu 06 czerwca 2016 r. do godz. 12.00-tej.

Informacji ws zamówienia udziela Dział Administracji Biblioteki, tel. (22) 822 77 13 lub (22) 668 85 71.

Formularz oferty
Specyfikacja techniczna